RSVTI

Compania noastra dispune de personal calificat RSVTI. Atributiile acestui operator RSVTI, printre altele, sunt:

1
Verifica existenta tuturor documentelor referitoare la instalatii sub presiune sau de ridicat, daca acestea sunt complete sau întocmite corect.
2
Transmite la ISCIR, respectiv CNCIR toate actele necesare pentru autorizarea unor instalatii/ echipamente sau personal de deservire.
3
Se ocupa de autorizarea acestor instalatii împreuna cu inspectorii ISCIR.
4
Urmareste traseul acestor documente pâna la finalizare si la întocmirea proceselor verbale de autorizare si le preda beneficiarului.
5
Verifica existenta personalului tehnic de intretinere autorizat, respectiv firme sau persoane autorizate ISCIR pentru mentenenta, modul de executare si evidenta a acestor lucrari.
6
Verifica existenta personalului tehnic de deservire instruit si autorizat la zi pentru toate instalatiile.