ยป TOP TOTAL COM SERVICE – INSTALARE, SERVICE SI INTRETINERE LIFTURI

SC TOP TOTAL COM SERVICE SRL este inregistrata la Registrul Comertului cu nr: J40/1800/1996, avand ca obiect principal de activitate; procurare, instalare si service pentru lifturi noi dar si intretinere, reparatii si modernizari pentru orice categorie de lift existent, scari si trotuare rulante , platforme de orice tip , parcari si garaje auto etajate si supraetajate, pivotante ideale pentru orice tip de spatiu.

Produsele livrate de noi se potrivesc perfect cerintelor clientilor nostrii si sunt realizate conform standardelor europene in vigoare. Suntem autorizati ISCIR pentru domeniile de activitate mentionate , avem implementat si aplicam un sistem al calitatii certificat pentru proiectare, fabricatie, instalare service si mentenanta a echipamentelor.

Aflandu-ne intr-o dinamica permanenta si avand din ce in ce mai multi clienti , respectul fata de acestia si mentinerea lor in aria noastra de activitate, ne obliga la ivestitii in raport cu cifra de afaceri in toate directiile de activitate, aceste investitii permitandu-ne pe viitor o si mai mare dezvoltare.

Societatea dispune de personal calificat de specialitate pentru proiectare, instalare de lifturi noi, dar si pentru reconditionari , modernizari intretinere si depanare pentru toate tipurile de instalatii de ridicat. Echipele de interventie fiind dotate cu echipamente adecvate pentru interventii rapide.

SC TOP TOTAL COM SERVICE SRL presteaza servicii de Operator RSVTI precum si de consultanta in domeniu prin personal propriu, atestat si autorizat ISCIR.